บริจาคโลหิต เพื่อช่วยภัยน้ำท่วม | ANEW
บริจาคโลหิต เพื่อช่วยภัยน้ำท่วม
29/9/19

ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะ ที่มาร่วมบริจาคโลหิตในวันนี้ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และโรงพยาบาลที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตจำนวนมากจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้